Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος – Trademark

Ένα εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, μια φράση, ένα σύμβολο και / ή ένα σχέδιο που διακρίνει και διαφοροποιεί τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες μίας εταιρίας / επιχείρησης.

Μαζί, δημιουργούμε ασφάλεια

Οφέλη κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Ένα Σήμα μπορεί να θεωρηθεί μια λέξη, μια φράση, ένα σύμβολο ή / και ένα σχέδιο.

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εμπορικά σήματα, τα συνθήματα και τα λογότυπα. Ο όρος “εμπορικό σήμα” συχνά χρησιμοποιείται με γενική έννοια για να αναφέρεται τόσο στα εμπορικά σήματα όσο και στα σήματα παροχής υπηρεσιών.

Το σήμα αποτελεί μέρος της διανοητικής σας ιδιοκτησίας και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Η Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος είναι απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Το εμπορικό σήμα είναι το μέσο με το οποίο αποκτά αναγωρισιμότητα στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και μέσω αυτού προβάλεται και διαφημίζεται. Με τη μη κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος μία επιχείρηση διακινδυνεύει, αφήνοντας νομικά ακάλυπτο το όνομά της και εμμέσως τη φήμης της, την αναγνωσιμότητά της και την εγγύησή της για καλή ποιότητα προϊόντων ή / και υπηρεσιών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αντιγραφής εμπορικού σήματος ή κλοπής λογοτύπου, οι οποίες καταλήγουν ολέθριες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες απλά παρέλειψαν να προβούν στην οικονομική και ταχεία διαδικασία της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος σε επίπεδο Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.

Επίπεδα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Βήματα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

1. Συγκέντρωση εγγράφων

Σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστούν για την κατάθεση της αίτησης.

2. Προετοιμασία & Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου

Έλεγχος βάσει Νομικού Πλαισίου των Εμπορικών Σημάτων και των προϋποθέσεων και προτάσεις βελτιώσεων ή αναγκαίων αλλαγών.

3. Παρακολούθηση Διαδικασίας

Ελέγχουμε και παρακολουθούμε την διαδικασία μέχρι και την απόφαση που αφορά την Δήλωση Σήματος από την Επιτροπή Σημάτων.

4. Αποστολή Έγκρισης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την Απόφαση Δήλωσης Σήματος.


    captcha Πληκτρολογήστε παρακάτω τους χαρακτήρες που βλέπετε