Διαχείριση & Social Media

Το ψηφιακό μάρκετινγκ περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά κομμάτια που δουλεύουν από κοινού με σκοπό την δημιουργία ενδιαφέροντος, την καλλιέργεια τάσεων και την ολοκλήρωση πωλήσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα μέσα και τις μεθόδους κάθε ψηφιακής τακτικής μάρκετινγκ και το πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας. Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τι είναι η διαχείριση των κοινωνικών μέσων.
Ίσως γνωρίζετε κανάλια κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook ή το Instagram. Αλλά γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο τα κανάλια αυτά χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας; Ο προσδιορισμός της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων στην επιχείρησή σας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική χρήση των κοινωνικών καναλιών για την αλληλεπίδραση σας με υποψήφιους πελάτες, επομένως και στην αύξηση των πωλήσεων.
Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς Social Media Management, δεν αφορά μόνο την ανάρτηση περιεχομένου στα προφίλ κοινωνικών μέσων της εταιρείας σας. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση με το κοινό σας και την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την αύξηση της προώθησης και της προβολής. Παρακάτω αναφέρονται μερικά μόνο από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων και αποτελούν το βασικό πυλώνα των υπηρεσιών μας στην ψηφιακή διαχείριση της επιχείρησης σας:

Το ψηφιακό μάρκετινγκ περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά κομμάτια που δουλεύουν από κοινού με σκοπό την δημιουργία ενδιαφέροντος, την καλλιέργεια τάσεων και την ολοκλήρωση πωλήσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα μέσα και τις μεθόδους κάθε ψηφιακής τακτικής μάρκετινγκ και το πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας. Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τι είναι η διαχείριση των κοινωνικών μέσων.
Ίσως γνωρίζετε κανάλια κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook ή το Instagram. Αλλά γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο τα κανάλια αυτά χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας; Ο προσδιορισμός της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων στην επιχείρησή σας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική χρήση των κοινωνικών καναλιών για την αλληλεπίδραση σας με υποψήφιους πελάτες, επομένως και για στην αύξηση των πωλήσεων.
Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς Social Media Management, δεν αφορά μόνο την ανάρτηση περιεχομένου στα προφίλ κοινωνικών μέσων της εταιρείας σας. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση με το κοινό σας και την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την αύξηση της προώθησης και της προβολής. Παρακάτω αναφέρονται μερικά μόνο από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων και αποτελούν το βασικό πυλώνα των υπηρεσιών μας στην ψηφιακή διαχείριση της επιχείρησης σας:

Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων λοιπόν είναι η διαδικασία διαχείρισης των online αλληλεπιδράσεών σας και του περιεχομένου τους μέσω των καναλιών κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Instagram και το LinkedIn.

Επιλέγοντας τις σωστές πλατφόρμες διαχείρισης κοινωνικών μέσων

Προτού ξεκινήσουμε να συνθέτουμε ένα στρατηγικό πλάνο για τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες είναι οι καλύτερες πλατφόρμες για την επιχείρησή σας. Το πρώτο βήμα λοιπόν αφορά μια σύντομη επισκόπηση των διαφορετικών πλατφορμών και ποια οφέλη μπορούν να προσφέρουν αυτές στην επιχείρησή σας, με σκοπό να βρεθούν οι πλέον κατάλληλες.

Ανάπτυξη στρατηγικής

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής κοινωνικών μέσων ενημέρωσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διασφάλισης, ότι κάθε μία από τις ενέργειες που γίνονται μας βοηθά να πλησιάσουμε στην επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ της επιχείρησης. Αφού αποφασίσουμε ποια δίκτυα είναι τα πλέον κατάλληλα για την επιχείρησή σας, ακολουθεί η εξέταση της συχνότητας των δημοσιεύσεων καθώς και το είδος του περιεχομένου τους.
Ξεκινάμε εξετάζοντας τι γνωρίζουμε σχετικά με το ακροατήριό μας. Ποιο είδος περιεχομένου τους αρέσει περισσότερο; Αναπτύσσουμε έτσι περιεχόμενο που εμπλέκεται και αναφέρεται στις ανάγκες των πελατών της επιχείρησης σας.
Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η μέθοδος με την οποία θα επιδιώξουμε την δέσμευση και την ανταπόκριση από τους χρήστες που ενδιαφέρονται για την επιχείρηση σας μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Με ποιο τρόπο σκοπεύουμε να προσεγγίσουμε νέους πελάτες και ενδιαφερομένους; Πόσο συχνά θα απαντάμε σε ερωτήσεις και ανησυχίες που δημοσιεύονται στη σελίδα μας; Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε διαγωνισμούς για να προσεγγίσουμε το κοινό μας; Όλα αυτά είναι τομείς που θα πρέπει να εμπεριέχονται στη στρατηγική των κοινωνικών μέσων σας.

Προγραμματισμός διαχείρισης

Όταν πρόκειται για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η συνέπεια είναι καθοριστική. Προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον στους υποψήφιους πελάτες καθώς και να υπάρξει ανάπτυξη στο ενδιαφερόμενο κοινό, θα πρέπει οι δημοσιεύσεις σας να αποτελούνται από ένα ποιοτικό περιεχόμενο. Ο προγραμματισμός λοιπόν στην διαχείριση του λογαριασμού της επιχείρησης σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσω αυτού διευκρινίζεται πότε και τι πρέπει να δημοσιευτεί.

Η δημιουργία ενός ημερολογίου σύνταξης για τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων είναι ένας καλός τρόπος για να διατηρηθεί η επιχείρησή σας σε καλό δρόμο όταν πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαχείρισης κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Δημιουργία και δημοσίευση περιεχομένου

Ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων αποτελείται απο την δημιουργία και την δημοσίευση περιεχόμενου στα προφίλ της εταιρείας σας. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την αντιγραφή εγγράφων αλλά και την δημιουργική ανάπτυξη περιεχομένου με τη μορφή εικόνων ή βίντεο. Εκτός από το δικό σας περιεχόμενο όμως, πολλές φορές είναι αποδοτικό να μοιραζόμαστε  επιμελημένο περιεχόμενο από πηγές τρίτων μερών με σχετικά θέματα με την επιχείρηση σας.
Αυτή η πτυχή της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων απαιτεί να έχουμε μια εις βάθος κατανόηση τόσο των πλατφορμών κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όσο και του κοινού σας. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία περιεχομένου στο κανάλι σας. Αλλά θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ποιος τύπος περιεχομένου και ποια θέματα θα προσελκύσουν περισσότερο από το στοχευμένο κοινό.

Ανταπόκριση

Η ανταπόκριση στους ενδιαφερόμενους και στους ακόλουθους της επιχείρησης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων. Όταν ένας χρήστης σχολιάζει τη σελίδα σας με μια ερώτηση ή ανησυχία, αυτό παρουσιάζει μια νέα ευκαιρία για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες σας ενώ παράλληλα να επιδείξουμε μια συντονισμένη εξυπηρέτηση πελατών.

Ως μέρος της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων, η επιχείρησή σας θα πρέπει να ελέγχει τακτικά για σχόλια ή μηνύματα στις κοινωνικές πλατφόρμες σας. Στην Onebron φροντίζουμε πάντα στην τακτική παρακολούθηση των λογαριασμών απαντώντας άμεσα στους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Συμμετοχή με άλλους σε κοινωνικές πλατφόρμες

Η εμπλοκή σας με τους χρήστες των κοινωνικών μέσων δεν αφορά μόνο την ανταπόκριση σε χρήστες που σχολιάζουν την επαγγελματική σας σελίδα ή σας στέλνουν ένα μήνυμα. Σχετίζεται επίσης και με την αναζήτηση νέων χρηστών και υποψήφιων πελατών οι οποίοι ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, επομένως αφορά και την έναρξη μιας συνομιλίας μαζί τους στην πλατφόρμα του κοινωνικού δικτύου.

Η οικοδόμηση σχέσεων θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε την προσέγγισή σας με το χρόνο. Εάν υπάρχουν ορισμένα άτομα ή οργανώσεις στον κλάδο σας που ασκούν σημαντική επιρροή στο στοχευμένο κοινό, η επιχείρησή σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους για να βρει νέες ευκαιρίες και να μοιραστεί το πολύτιμο περιεχόμενο της με αυτούς τους χρήστες.

Δημιουργία διαφημιστικών καμπανιών για τα Social Media

Η δημιουργία και η εφαρμογή διαφημίσεων κοινωνικών μέσων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απάντησης στο τι είναι η διαχείριση των κοινωνικών μέσων. Αν και υπάρχουν αρκετές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να συνδεθείτε με το κοινό σας μέσω οργανικού κοινωνικού περιεχομένου, η διαφήμιση των κοινωνικών μέσων συμπληρώνει αυτήν την οργανική δραστηριότητα επιτρέποντάς σας να στοχεύσετε σε συγκεκριμένα ακροατήρια και να βελτιώσετε την προβολή της επιχείρησης.
Για παράδειγμα, η δημοσίευση διαφημίσεων στο Facebook μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τα έσοδα για την επιχείρησή σας, καθώς σας επιτρέπει να προσεγγίσετε νέους πελάτες που είναι παρόμοιοι με τους ήδη υπάρχοντες. Αυτά είναι άτομα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν συναντήσει ποτέ το εμπορικό σήμα ή την ιστοσελίδα σας στο παρελθόν, αλλά μέσω της διαφήμισης σας στο Facebook πχ. τους ενθαρρύνετε να την επισκεφτούν.
Οι διαφημίσεις στα Social Media αναλύονται πιο διεξοδικά στην κατηγορία “Προώθηση & Διαφήμιση (Google & Social Media Ads)”.

Διαχείριση Διαγωνισμών και Δώρων

Οι διαγωνισμοί κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα δώρα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσουμε το ακροατήριό σας αφοσιωμένο καθώς και για να αυξήσουμε τους υποψήφιους πελάτες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαγωνισμοί με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και τις ανταπόκρισης στις σελίδες σας.

Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε διαγωνισμούς ή δώρα, τότε η διαχείριση αυτής της διαδικασίας θα είναι μέρος των συνολικών καθηκόντων μας στην διαχείριση της κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησής σας. Η διαχείριση ενός διαγωνισμού περιλαμβάνει τη δημιουργία κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών, την αποδοχή υποβολών όπως και την επιλογή ενός νικητή.

Παρακολούθηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του χρόνου

Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο είδος ψηφιακής στρατηγικής μάρκετινγκ, θα θέλετε να βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε και μετράτε τα αποτελέσματα των ενεργειών στις σελίδες των κοινωνικών σας μέσων με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίζετε εάν εν τέλει η χρήση τους, σας βοηθά αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων σας.

Η παρακολούθηση της απόδοσής, μας βοηθά επίσης να εντοπίσουμε τομείς βελτίωσης. Μόλις μάθουμε τι χρειάζεται βελτίωση, προχωράμε στη λήψη ενεργών μέτρων βελτιστοποίησης της στρατηγικής των κοινωνικών σας μέσων . Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα άμεσα αποτελέσματα καθώς και τα μελλοντικά.

Γιατί η διαχείριση των κοινωνικών μέσων είναι σημαντική;

Τώρα που γνωρίζετε τα βασικά όσων αφορούν την διαχείριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ήρθε η ώρα να μάθετε και το γιατί η διαχείριση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης είναι σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο πρώτος και ίσως πιο προφανής λόγος είναι ότι οι πελάτες σας είναι ενεργοί στα κοινωνικά μέσα. Θέλουν να βλέπουν περιεχόμενο από εμπορικά σήματα όπως τα δικά σας και η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μαζί τους είναι πιο εύκολη και συχνά πιο βολική από ένα τηλεφώνημα ή από μια ενδεχόμενη επίσκεψη στο φυσικό σας κατάστημα.

Επιπλέον, η διαχείριση των κοινωνικών μέσων είναι οικονομικά αποδοτική. Οι μικρές επιχειρήσεις συχνά πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα όταν πρόκειται για τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ τους. Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων σας επιτρέπει να βιώσετε σημαντικά αποτελέσματα όταν πρόκειται για τη δημιουργία και τη μετατροπή πωλήσεων. Αυτό εξαλείφει τα υψηλά κόστη που παρουσιάζονται στις παραδοσιακές τακτικές μάρκετινγκ όπως οι διαφημιστικές πινακίδες ή οι τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το ισχυρό πλεονέκτημα. Η συνεχής δημιουργία και δημοσίευση πολύτιμου περιεχομένου μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε αυθεντικές συνδέσεις με το κοινό-στόχο σας. Επιπρόσθετα, η διαφήμιση των κοινωνικών μέσων σας βοηθά να προσεγγίσετε νέα ακροατήρια που είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. βλ.“Προώθηση και Διαφήμιση (Google & Social Media Ads)”.

Η Onebron ως διαχειριστής των κοινωνικών σας μέσων

Γνωρίζοντας τι είναι η διαχείριση των κοινωνικών μέσων και γιατί είναι σημαντική, τώρα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη γνώση και να αρχίσετε να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων της επιχείρησής σας.
Για πολλές μικρές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ή πόροι για να αφιερωθούν στην αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών μέσων. Η δημοσίευση ποιοτικού περιεχομένου απαιτεί πολύ χρόνο, προσπάθεια καθώς και επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, που οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν. Επιπλέον η έλλειψη εμπειρίας που απαιτείται για την εφαρμογή αποτελεσματικών πλάνων στρατηγικής και προγραμματισμού, κάνουν συχνά την διαχείριση των κοινωνικών μέσων ένα επιπλέον εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.
Μια εταιρεία ψηφιακής διαχείρισης και ανάπτυξης όπως η Onebron Digital Agency, οργανώνει και συμπληρώνει τις προσπάθειες ψηφιακού μάρκετινγκ, με την παροχή δοκιμασμένων αποτελεσματικών υπηρεσιών διαχείρισης κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όχι μόνο έχουμε το χρόνο να αφιερώσουμε στην υλοποίηση των εκστρατειών σας, αλλά έχουμε επίσης τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες που θα γίνουν στην ψηφιακή σας παρουσία στα Social Media θα είναι επιτυχείς.
Τώρα που ξέρετε όσα σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και γιατί είναι σημαντική για την επιχείρησή σας, ήρθε η ώρα να λάβετε μια απόφαση σχετικά με τη δική σας διαχείριση. Θα χρησιμοποιήσετε τους εσωτερικούς σας πόρους ; Ή θα βρείτε έναν συνεργάτη που θα σας επιτρέψει να εστιάσετε στην κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητα;
Όταν πρόκειται για τη διαχείριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας. Ως εταιρεία διαχείρισης κοινωνικών μέσων, στην Onebron προσφέρουμε μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες μάρκετινγκ για τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων και την κοινωνική στρατηγική και ανάπτυξη των διαφημίσεων σας. Με την ομάδα μας πίσω από σας, και υπό την καθοδήγησή μας όσον αφορά την ψηφιακή σας διαχείριση, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα.